l大保健乳推

l大保健乳推

时各场皆被潮灾,攀辕借寇,自下砂石堰穿山鸣鹤龙头等凡七邑,皆一身董其事。谚曰∶婴儿瘦,探石,即此。

甘平无毒,主中恶气,飞尸邪蛊,心腹卒痛,狂邪鬼神,鬼疫疠疟,梦寐邪恶气,心神不宁,昏冒如痴;治惊痫恍惚,或言语不伦,歌笑不休,用子核七枚,烧末,入朱砂少许内容:食物考∶甘酸小于沙果,色黄红黑如樱桃颗,产于代北,味颇清香,作脯点茶俱可。大者成片如苔藓碧色,望之如烟,亦微有蒂,大小朵朵如花,烹之面青紫如芙蓉,每当昧爽采集则肥浓,见日渐薄,亦微化为水。

予在瓯亲见小儿捕之嬉戏,用钓竿系绳,绳头穿一蝇,掷水面,诱之即来,以四足抱蝇不放,因而获之。内容:出九真交趾,子如桃实,长寸余,二月开花,连着子,五月熟,色黄。

盖其性热而散,能入心脾二经,亦能祛水湿;癸亥,予在临安,有小仆于暑月食冷水卧阴地,至秋疟发,百药罔效,延至初冬,偶食辣酱,颇适口,每食需此,又用以煎粥食,未几,疟自愈。牛黄细腻而疏松且香烈,故以黄名。

治足烂至凶者,烧炭油搽,烧斑痧,淬神鬼箭,神效。按∶今所云白皮纸,乃海蜇外面之皮,非陈久之海蜇也,一名秋风子。

纲目石燕条引日华子本草,无治疳之说,治儿疳,小儿羸瘦,取食即愈。气痛,用九个,槟榔汤送。

Leave a Reply